Hållkollbo

Hållkollbo i DN

Maria Block pratar med DN om Hållkollbos kamp för en markanvisning. Läs mer...

Läs mer

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Läs mer

Nyhetsbrev Sommaren 2018

HållKollBo NYHETSBREV SOMMAREN 2018 Hållkollbo under våren: Under våren har föreningen haft ett tiotal möten, workshops-träffar och studiebesök. Samtidigt som HållKollBo får nya förfrågningar har vi på de senaste mötena diskuterat det något ...

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.