Hållkollbo

14 oktober - workshop för affärsplanen

Det brådskar att komma framåt med affärsplanen. Därför håller vi en workshop den 14 oktober 10-17 för att komma framåt tillsammans. Eftersom affärsplanen är ett viktig dokument som säger mycket om ...

Läs mer

Studiecirkel under hösten

Missa inte studiecirkeln där vi tillsammans läser och diskuterar "Creating a Life together". Boken är skriven som en instruktionsbok för att skapa de bästa förutsättningarna för en grupp att starta ...

Läs mer

Radioreportage om byggemenskaper

Missa inte SR:s reportage om bygggemenskaper! Länk till programmet

Läs mer

Fortsatt arbete!

Fortsatt arbete!

Fortsatt arbete med att gemensamt bygga kollektivhuset! Vi jobbar vidare med att förnya hemsidan så att kommunikationsarbetet blir tydligare. Vi ses i medlemsmöte en gång i månaden. Se kalendariet! Därutöver ...

Läs mer

Läsvärd Artikel om byggemenskap i Tyskland och Sverige

Tanken med byggemskap är att medlemmarna ska själva vara med i hela byggprocessen. Idén är ny i Sverige, men inte i Tyskland.   Anders Svensson, Architect/senior advisor, skrev 2011 en mycket läsvärd ...

Läs mer

Tänkt område för kollektivhuset

Vi arbetar med att planera ett kollektivhus med  hållkollbos värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.