Hållkollbo

Boverket informerar om byggemenskaper

Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande - Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken. Från konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som Boverket anordnade i november 2019. https://www.youtube.com/watch?v=74VnsV1_uFI&feature=youtu.be

Läs mer

Intressant TV-program om städer, byggnader och bostäder

  "Push" på SVT Play Svensk dokumentär från 2019 Att bo i världens städer blir allt dyrare. Medelklassen och fattiga har inte råd att bo kvar. Unga är chanslösa på bostadsmarknaden. Utvecklingen ...

Läs mer

HållKollBo Nyhetsbrev hösten/vintern 2019

Hållkollbo nyhetsbrev hösten/vintern 2019 Under hösten 2019 har föreningen arbetat med en egen markanvisning i Skärholmsdalen samt med en gemensam markanvisningar för en bogemenskap tillsammans med Svea Fastigheter. HKB har även ...

Läs mer

Nyhetsbrev våren 2019

Skärholmsdalen Staden verkar hålla andan när det gäller utvecklingen av hela projektet Fokus Skärholmen. Under en längre tid har föreningen haft kontakt med en bostadsaktör som oväntat avsagt sig samarbete. Ett ...

Läs mer

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.