Hållkollbo

2018:s första möte

HÅLLKOLLBOS MEDLEMSMÖTE TISDAGEN DEN 23 JANUARI - Vid det mötet kommer en lista finnas för dem som vill göra en intresseanmälan till ett eventuellt boende i Skärholmsdalen. Ännu så länge är ingenting ...

Läs mer

Nyhetsbrev December 2017

Så här sammanfattningsvis för december och även för hela året 2017 kan vi konstatera att HållKollBo har arbetat med att utveckla föreningens inre liv med bland annat mötesteknik och beslutsformer. ...

Läs mer

19 december - Workshop kl 18.00

Med anledning av vår markanvisningsansökan i Skärholmen, behöver vi lämna in ett kort dokument till staden för att förtydliga vårt samarbete med SKB och våra tankar framåt. Nils och Maria ...

Läs mer

Nyhetsbrev November 2017

DEMOKRATI HållKollBo har saknat bra mötesrutiner och beslutsformer, tillika uppföljning av beslut med andra ord verkningsfull demokrati. Studiecirkeln "Creating a life together" som pågått under hösten 2017 ger många förslag och ...

Läs mer

14 oktober - workshop för affärsplanen

Det brådskar att komma framåt med affärsplanen. Därför håller vi en workshop den 14 oktober 10-17 för att komma framåt tillsammans. Eftersom affärsplanen är ett viktig dokument som säger mycket om ...

Läs mer

Studiecirkel under hösten

Missa inte studiecirkeln där vi tillsammans läser och diskuterar "Creating a Life together". Boken är skriven som en instruktionsbok för att skapa de bästa förutsättningarna för en grupp att starta ...

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.