Hållkollbo

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Kollektiv på marknadens villkor DN 2018-10-05

Läs mer

Nyhetsbrev Sommaren 2018

HållKollBo NYHETSBREV SOMMAREN 2018 Hållkollbo under våren: Under våren har föreningen haft ett tiotal möten, workshops-träffar och studiebesök. Samtidigt som HållKollBo får nya förfrågningar har vi på de senaste mötena diskuterat det något ...

Läs mer

Nyhetsbrev Våren 2018

HållKollBo Nyhetsbrev våren 2018 Visionsträffar Under våren har HållKollBo hållit två visionsträffar då medlemmarna har samordnat sina tankar kring hur bygg- och bogemenskapen utvecklar den gemensamma hållningen. Utifrån boken "Creating a life together" ...

Läs mer

Läsvärd Artikel om byggemenskap i Tyskland och Sverige

Tanken med byggemskap är att medlemmarna ska själva vara med i hela byggprocessen. Idén är ny i Sverige, men inte i Tyskland.   Anders Svensson, Architect/senior advisor, skrev 2011 en mycket läsvärd ...

Läs mer

Tänkt område för kollektivhuset

Vi arbetar med att planera ett kollektivhus med  hållkollbos värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av boenden på kollektivhuset Elfvinggården, som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är relativt ny i Sverige, men mycket vanlig i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell som vänder på den traditionella rollfördelningen där demokratiska sammanslutningar så som föreningar, blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov samt lär känna våra grannar.

Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.