Hållkollbo

Fortsatt arbete!

Fortsatt arbete!

Fortsatt arbete med att gemensamt bygga kollektivhuset! Vi jobbar vidare med att förnya hemsidan så att kommunikationsarbetet blir tydligare. Vi ses i medlemsmöte en gång i månaden. Se kalendariet! Därutöver ...

Läs mer

Läsvärd Artikel om byggemenskap i Tyskland och Sverige

Tanken med byggemskap är att medlemmarna ska själva vara med i hela byggprocessen. Idén är ny i Sverige, men inte i Tyskland.   Anders Svensson, Architect/senior advisor, skrev 2011 en mycket läsvärd ...

Läs mer

Tänkt område för kollektivhuset

Vi arbetar med att planera ett kollektivhus med  hållkollbos värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Läs mer

Podcast om Sustainable Cohousing

En viktig del i att bygga hållbara kollektivhus är att ta lärdom av andras kunskap och erfarenheter. Har ni tips på bra podcasts eller artiklar? Gå med i Hållkollbos facebookgrupp och ...

Läs mer


Om Hållkollbo

Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att främja byggandet av hållbar bygg- och bogemenskap. Just nu arbetar vi med att planera ett kollektivhus med dessa värderingar i Stockholm eller en närfoörort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Föreningen bildades 2010 av en grupp boende på kollektivhuset Elfvinggården som ville ta ett hållbart ansvar för boende och samvaron. Nu har föreningen vuxit och består idag av medlemmar från hela Stockholm indelade i styrelse, arbetsgrupper, projektledare och arkitekter.

Tanken med byggemskap är att medlemmarna själva ska vara med i hela byggprocessen. Idén är ny i Sverige, men inte i Tyskland. Baugemeinschaft är en framgångsrik modell, som vänder på den traditionella rollfördelningen. Demokratiska sammanslutningar blir beställare. Vi får större frihet till ett boende anpassat till egna villkor och behov och vi känner våra grannar. Våra arkitekter har varit med i bildandet av Svenska föreningen för Byggemenskap (december 2011) och Hållkollbo har utsetts till pilotprojekt.