Boverket informerar om byggemenskaper

Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande - Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken. Från konferensen "Bygg hållbara samhällen med plats för alla!" som Boverket anordnade i november 2019. https://www.youtube.com/watch?v=74VnsV1_uFI&feature=youtu.be

Läs mer

Kollektivet där unga och äldre lever tillsammans

Åldersspannet är stort – men ingen ser den som någon begränsning. I det här kollektivhuset i Sofielund i Malmö bor bland annat Vera Rastenberg, 75 år – och platsen gav henne ett lyft ...

Läs mer

Social housing på svenska?

I Sverige har vi ett system med bruksvärdeshyror utan behovsprövning, och begreppet social housing har mest använts som något avskräckande. Har vi något att lära av andra länder för att möta bostadsbristen? Källa Fores ...

Läs mer


Hållkollbo är en ideell förening och står för hållbart kollektivt boende. Syftet är att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart kollektivhus. Just nu arbetar vi med att planera ett boende med dessa värderingar i Stockholm eller en närförort söder om Stockholm, nära natur och kollektivtrafik.

Vi finns även på facebook”