Podcast om Sustainable Cohousing

Photo: Josephine Thomas

En viktig del i att bygga hållbara kollektivhus är att ta lärdom av andras kunskap och erfarenheter. Har ni tips på bra podcasts eller artiklar? Gå med i Hållkollbos facebookgrupp och dela! Här är några tips:

Chuck Durrett coined the term cohousing. On his first visit to Australia we talk about cohousing movement and its contribution to the challenges we face as a society.  Lyssna här

Cohousing Communities with CoHousing Partners | Green radio. Lyssna här

Co-housing—Community at its Best | Erica Elliott. Youtube (TED Talks)