Fortsatt arbete!

HallkollbologgaFortsatt arbete med att gemensamt bygga kollektivhuset! Vi jobbar vidare med att förnya hemsidan så att kommunikationsarbetet blir tydligare. Vi ses i medlemsmöte en gång i månaden. Se kalendariet! Därutöver i grupper om information, ekonomi, huset, sociala frågor och forskning! Anmäl intresse till styrelsen!