Nyhetsbrev Våren 2018

HållKollBo
Nyhetsbrev våren 2018

Visionsträffar
Under våren har HållKollBo hållit två visionsträffar då medlemmarna har samordnat sina tankar kring hur bygg- och bogemenskapen utvecklar den gemensamma hållningen.
Utifrån boken “Creating a life together” som en grupp studerade 2017 provades erfarenheter om olika samarbetsbefrämjande övningar vid första träffen med tanke på byggemenskap. Till aprilträffen hade vi dessutom läst första delen av boken “Samarbete och gemenskap” där vi kunde ta del av hur olika kollektivhusboende i Sverige löst olika problem.

Skärholmsdalen
Kontakter med Stockholms stad respektive SKB har fördjupats angående direktanvisningen av mark i Skärholmsdalen. Den stora frågan är tomträtt respektive markköp. Hållkollbo behöver se vidare hur de olika alternativen skulle påverka vår möjlighet att finansiera projektet. Samt även gå vidare i mer konkreta finansieringsmöjligheter för projektet i Skärholmen.

Kontakt med banker
Styrelserepresentanter är i färd med att kontakta JAK, Ekobanken och Swedbank.
Dessutom handlar det om att förvissa sig om Boverkets kreditiv samt finansiering generellt.

Förfrågan till medlemmarna angående “typ-medlemmar”
Styrelsen planerar ett utskick där medlemmar ombeds beskriva en typisk HållKollbo-boende. Ett naturligt sätt blir att utgå från sig själv. Det går också att beskriva andra troliga boende. Detta kan sedan sammankopplas med de lägenhetstyper som planerats och förhoppningen blir att få en överblick av bland annat föreningens ekonomiska möjligheter.

Dagsläget för bostadsmarknaden i Sverige
Vi läser dagligen under den senaste tiden om hur bygg- och bostadsbolagen alltmer överväger att ändra byggande av bostadsrätter till hyresrätter. En del bolag avvakta helt att bygga på grund av den försämrade bostadsrättsmarknaden.
Inom HållKollBo har vi ofta påpekat att bygg- och bostadsbolag har tagit ut mer vinst än bolag i andra jämförbara länder i Europa. Frågan blir om den trenden kommer att hålla i sig.
I detta läge borde förutsättningar för byggemenskaper i Sverige vara mer gynnsamt än tidigare. Vi hör fler kommuner prata om byggemenskaper på grund av bland annat socialt hållbara fördelar, samtidigt saknas konkreta stödmetoder som möjliggör byggemenskaper som en ny aktör.

Studiebesök
Den 9 april besökte ett antal medlemmar K9 ett kollektivhus på Östermalm där det till största delen bor yngre entreprenörer. Vi noterade bland annat det yteffektiva boendet och att ett och samma rum kunde användas dels till boende och dels till möteslokal.
Vi planerar ett besök till Lagnöbo, en byggemenskap i Trosa den 27 maj. Anmäl er här senast 20/5!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lk2M6sDb_bJsFxt9KY6yav3Yxd8hkO76zTcX98zTVuk/edit?usp=sharing

DiverCity
Vi inväntar besked angående etapp 2 i slutet av april, men i början av maj har vi inte hört något.

Erbjudande om samarbete
En förfrågan har kommit från Svea Fastigheter om HållKollBo skulle vilja samarbeta om ett kollektivhusboende. Lillemor har träffat Svea fastigheter och fått mer information som presenterades vid aprilmötet 24/4, det finns ett intresse för att gå vidare i kontakterna.

Maj 2018
HållKollbos styrelse