Nyhetsbrev Sommaren 2018

HållKollBo
NYHETSBREV SOMMAREN 2018

Hållkollbo under våren:
Under våren har föreningen haft ett tiotal möten, workshops-träffar och studiebesök. Samtidigt som HållKollBo får nya förfrågningar har vi på de senaste mötena diskuterat det något svalnande intresset från en del medlemmar och vi vill gärna veta varför; om det har med informationsflödet att göra, HKBs arbetssätt, fokus på Skärholmen, förändrade livssituationer.. etc.

Studiebesök och kontakter
HållKollBo ser studiebesök och kontakter med andra byggemenskaper och kollektivhus som viktiga för att inte minst lära av framgångar och misstag.
Den 27 maj besökte sex medlemmar i HållKollBo Lagnöbo utanför Trosa där Kerstin Lönngren, en tidigare medlem i HållKollBo guidade oss runt och berättade om Lagnöbos resa till det färdiga huset i trä med en vinterträdgård.
Lagnöbo är en avknoppning av Lagnö gård ett kollektivt boende med arbetsplatser bland annat en filmstudio och vandrarhem och dagis som i sin nuvarande form startade för närmare 40 år sedan där de äldre nu ville ha ett lämpligt boende. 19 lägenheter som även rymmer utifrån kommande. Ekobanken är dess bank.

Fest
Den 12 juni träffades HållKollBo vid Stigbergstäppan, Sista styverns trappor och hade vår picknick och en trevlig stund.

Vinnovaprojekt
Vinnovaprojektet “DiverCity byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet II” gick inte igenom vid första ansökan. I augusti 2018 kommer det att finnas ytterligare en chans för Föreningen Bygggemenskaper och då även för HållKollBo.

Ekobanken
Den 12 juni träffade några av oss i HållKollBo, Maria och Nisse Kristoffer Lüth vice vd i Ekobanken.
Kristoffer menade att Ekobanken är intresserad när vi kommit lite längre i våra planer.

Skärholmsdalen och HållKollBo
Exploateringskontorets Daniel Roos som håller på med avtal och försäljning och Anders Halden hade mött upp vid lunchtid den 18 juni för att stöta och blöta frågan om tomträtt kontra markköp med oss, Maria, Nisse, Alejandra, Valentina, Käti och Margareta. Vi lyckades förklara möjligheter som de måhända inte tänkt på.
För att kunna erbjuda kommunen ytterligare information är det viktigt med ett möte med HållKollBos samverkanspart SKB.

Tävling Mälaräng
Den 18 juni hade Föreningen för byggemenskaper arrangerat en träff på Slättgårdsskolan i Bredäng där även Kommunen berättade om förutsättningarna för tävlingen där alla intresserade byggemenskaper skall kunna sända in sitt förslag innan den 31 augusti. Förutom Nisse som är ledamot i Föreningen för byggemenskaper var Margareta och Kajsa från HållKollBo där tillsammans med ett tjugotal andra. Markanvisningen ligger efter Bredängsvägen. När vi gick till platsen konstaterade vi att bullernivån är ovanlig hög. Joel Berling från Stadsbyggnadskontoret menade dock att hela området Mälaräng kommer att åtgärdats på ett sådant sätt att bullret skall minskas. Bakom tomten finns ett intressant skogsområde.

Svea Fastigheter
Lillemor fortsätter att följa Svea fastigheters markanvisningar och företagets kollektivhusvisioner. När det gäller byggemenskap har frågan ställts med ovisst svar.

Sommarkontakter
Eftersom HållKollBo står inför stora frågor och avgöranden är det viktigt att information och kommunikation är levande även under sommaren.

Fortsatt härlig sommar och hopp om regn för alla grödor och grundvatten
önskar
HållKollBos styrelse