Nyhetsbrev våren 2019

Skärholmsdalen

Staden verkar hålla andan när det gäller utvecklingen av hela projektet Fokus Skärholmen. Under en längre tid har föreningen haft kontakt med en bostadsaktör som oväntat avsagt sig samarbete. Ett nytt fastighetsbolag är tillfrågat som är intresserat av att utforska möjligheterna till ett samarbete. HållKollBo har fortsatt kontakt med exploateringskontoret i Stockholms stad.

 Divercity

I början av april arrangerade Föreningen för byggemenskaper information till kommuner och  en workshop för befintliga och planerade byggemenskaper i Uppsala genom projektet Divercity som bekostas genom Vinnova. Byggemenskapen Gården i Uppsala har kommit en bit på väg, något som HållKollBo har möjlighet att inspireras av. I övrigt fanns ekonomisk och juridisk expertis från Coompanion, den organisation som biträder kooperativa företag i Sverige.

Tillfälle  att tänka sig olika alternativ, kreativt boende och närmaste framtiden

HållKollBo – en hållbar bygg- och bogemenskap är i det läget då det finns möjlighet att utforska alla tänkbara förslag till metoder, tekniker, material och förslag såväl för ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet. Dels handlar det om husets utformning men naturligtvis även om projektets ekonomi och genomförbarhet.

Sommarfest

Tisdagen den 4 juni klockan 18 blir det fest i Tanto då det blir tillfälle för alla medlemmar i HållKollBo att träffas. Även vänner och bekanta är välkomna till Odla ihop vid Drakenbergsparken. Det blir picknick med knytkalas. Blir det sämre väder finns det numera bodar att krypa in i!

                

Stigbergstrappan där vi träffades vid förra årets sommarfest och 
Odla ihop i Tanto vid Drakenbergsparken där vi ses i år den 4 juni.

HållKollBos styrelse