HållKollBo Nyhetsbrev hösten/vintern 2019

Hållkollbo nyhetsbrev hösten/vintern 2019

Under hösten 2019 har föreningen arbetat med en egen markanvisning i Skärholmsdalen samt med en gemensam markanvisningar för en bogemenskap tillsammans med Svea Fastigheter. HKB har även en dialog gällande ett kollektivhusboende på Nytorps Gärde.

Skärholmsdalen

HKB har för avsikt att lämna in två markanvisningsansökningar på tomt nr. 15 i Skärholmsdalen under hösten. En markanvisningsansökan tillsammans med Svea fastigheter och en på egen hand. Den gemensamma markanvisningsansökan är för en bogemenskap, vilket innebär att HKB hyr av Svea fastigheter och kan också i stor utsträckning påverkar hur huset utformas. Den egna markanvisningsansökan är för en byggemenskap där HKB kommer att samarbeta med en annan part.

Nytorpsgärde

HKB har fört en dialog med Svea Fastigheter om att samarbete gällande ett kollektivhusboende på Nytorpsgärde och när beslut tas om markanvisning i exploateringsnämnden hoppas vi att vi kan fortsätta den dialogen. I dagsläget pågår en politisk diskussion kring byggnation på Nytorps gärde och det finns ännu inget datum för beslut.