Boverket informerar om byggemenskaper

Socialt inkluderande projektformer för bostadsbyggande – Ulrika Hägred, expert Boverket och Tinna Harling, projektledare Egnahemsfabriken. Från konferensen “Bygg hållbara samhällen med plats för alla!” som Boverket anordnade i november 2019.