Ansökan om markanvisning i Skärholmsdalen

HållKollBo planerar ett kollektivhus i trä i Skärholmen
Inom projektet Skärholmsdalen planerar HållKollBo en hållbar bygg- och bogemenskap för alla åldrar. Ett kreativt boende med exempelvis odlingar, kultur och gemensamma måltider enligt de boendes önskemål. Ett ekologisk, social och ekonomisk hållbart hus med olika lägenhetsstorlekar och gemensamma utrymmen. Det kommer att ta flera år! Om du är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp eller om du vill bo där hör av dig till arbetsgruppen HKB Skärholmsdalen genom

Margareta Jaric <mjaric(at)datamedia4f.se> eller

Kersti Biuw <kersti.biuw(at)gmail.com>