Kalender

2021

På grund av Coronavirus/Covid 19 har HållKollBo beslutat att hålla möten digitalt genom ZOOM (som går att ladda ner). Om du vill delta ta kontakt med någon ur styrelsen!

Besök i Skärholmen vid HKB Skärholmens  första medlemsmöte blir lördagen den 14 augusti kl 12.00 Duvholmsgränd då alla är välkomna!

HållKollBos styrelse träfffas 2 sept 17.45

Tidigare

6 juni sommarträff vid “Odla ihop” Tanto.

9:e februari Årsmöte på ZOOM Ta kontakt med styrelsen!

Styrelsemöten hålls den 6 januari , 13 januari, 18 januari, 20 januari, 27 januari tills vidare.

2020

På grund av Coronavirus/Covid 19 har HållKollBo beslutat att hålla möten digitalt genom ZOOM (som går att ladda ner) från och med styrelsemötet den 2 apriltills vidare.    Ta kontakt med någon ur styrelsen!

Styrelsen kommer att träffas på ZOOM 17.45      7 okt och  18 november

Medlemsmöte – Jul träff på Dynamo 9 december kl 17.45 INSTÄLLT                        Styrelsemöte ZOOM istället

Arbetsmöten kommer dessutom att hållas för HKB Nytorps gärde respektive HKB Skärholmsdalen när det behövs

Tidigare

2020

Arbetsgruppen HKB Nytorps gärde träffas på Dynamo café söndagen den 25 oktober kl. 15:00

Arbetsgruppen HKB Skärholmsdalen träffas i Skärholmen söndagen den 13 september kl 14.00

Datum för höstens medlemsmöten beslutas vid HållKollBos styrelsemöte                     onsdagen den 9 september

Kick-off-möte på Odla ihop! (19 augusti onsdag 17:45)

28:e maj torsdag 17:45 – medlemsmöte inför sommaren   Odla ihop – Plats Tanto ? Inställt  Ersatt med  digitalt styrelsemöte (28 maj torsdag 17:45)

14:e maj torsdag 17:45 – styrelsemöte ZOOM

16:e april torsdag 17:45 – medlemsmöte hålls digitalt genom ZOOM

2:e  april torsdag 17:45 – styrelsemöte Digitalt genom ZOOM

12:e mars torsdag 17:45 – årsmöte

5:e mars torsdag 17:45 – styrelsemöte

26:e februari, onsdag 17:45 – medlemsmöte OBS! Inställt!

9:e  februari 14.00-18.00 – Arbetsmöte

30:e januari 17:45 – medlemsmöte

14:e januari 17:45 – styrelsemöte

2019

Medlemsmöten.

3/12 tisdag 17.30-20.00 (julfika)

Styrelsemöten tisdagar kl 17.30-20

Alla medlemmar som är intresserade är välkomna att delta

5/11

19/11.

13/10  Söndag –  Vi planerar ett studiebesök/träff till Kollektivhusföreningen Rudbeckia och Byggemenskapen Gården i Uppsala. Anmälan till  mjaric@datamedia4f.se   INSTÄLLD!

Medlemsmöte 1/10 tisdag 18-20

Styrelsemöten tisdagar kl 18-20.

22/10

24/9

27/8

Styrelsemöte fredagen den 16 augusti

Sommaruppehåll

Tisdagen den 25 juni blir det utvidgat styrelsemöte- lunchmöte kl 12.00 på Tjärhovsgatan 44. Vill du vara med hör av dig till Margareta 076-3759459!

Tisdagen den 4 juni kl 18.00 blir det sommarfest med picknick  i Tanto vid Odla ihop i närheten av Drakenbergsparken. Hoppas att så många som möjligt kan komma! Ta med vänner och bekanta! Ta tunnelbanan till Hornstull!

Tisdag 21/5 kl 18-20 utökat styrelsemöte dit intresserade medlemmar är välkomna! Plats: Dynamo,  Södermannagatan 38.

Lördag 27/4 kl 10-15 medlemsmöte + verkstad

Tisdag 26/3 kl 18-20 Årsmöte

Lördag 23/2 kl 10-15 medlemsmöte + verkstad

Lördag 26/1 kl 10-15 medlemsmöte + verkstad

Styrelsemöten kl 18.Plats: Dynamo, Södermannagatan 38.

12 feb kl 18.

12 mars kl 18.

9 april  kl 18.

7 maj kl 18.

2018

December 2018

Välkommen på medlemsmöte och arbetsmöte lördagen den 15 december 10.00-15.00

November 2018

Välkommen på medlemsmöte tisdagen den 13 november kl 18.00, Dynamo, Södermannagatan 38!

Oktober 2018

Välkommen på medlemsmöte tisdagen den 9 oktober kl 18.00, Dynamo, Södermannagatan 38!                                                                                                      September 2018                                                                                                                Välkommen på medlemsmöte tisdagen den 11 september kl 18.00, Dynamo, Södermannagatan 38!

Vid HållKollBos styrelsemöte den 21 augusti beslutades om följande tider för Höstens medlemsmöten alla tisdagar kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38

11 september     9 oktober      13 november     4 december

Juni 2018   Glad midsommar!
Den 12 juni blir det fest kl 17.00
Vi samlas vid parken vid Stigbergstäppan (vid sista styverns trappor) på Södermalm.
Kontakta Alejandra, silvaparra.alejandra@gmail.com för närmare information!
Maj 2018
Söndagen den 27 maj Utflykt/studiebesök Lagnöbo, en byggemenskap i Trosa
Kontaktperson Daniele Crimella dani.crime@hotmail.it
Medlemsmöte Tisdagen den 22 maj kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38.
April 2018
Tisdagen den 24 april Medlemsmöte kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38
Lördagen den 7 april Visionsworkshop II mellan kl 09.30 och 16.00 med mellanliggande lunch, Dynamo, Södermannagatan 38.
Tisdagen den 3 april studiebesök K9. Vill du följa med ring MJ 076-3759459
Mars 2018
Medlemsmöte Tisdagen den 20 mars eventuellt i samband med studiebesök.
Februari 2018
Årsmöte Tisdagen den 20 februari kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38.
Arbetsträff tisdagen den 13 februari kl 18.00 ses de som vill.
Lördagen den 17 februari ser vi fram emot Visionsworkshop mellan kl 10.00 och 16.00 med mellanliggande lunch.
Januari 2018
Arbetsträff tisdagen den 30 januari
Välkommen på årets första medlemsmöte tisdagen den 23 januari kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38!
Planeringsmöte tisdagen den 16 januari!
Kontakta Margareta 076-3759459 för plats och tid!
Utökat styrelsemöte tisdagen den 10 januari!
Kontakta Margareta 076-3759459 för plats och tid!

2017
December 2017
Onsdagen den 27 december kl 13.30 träffas Kajsa, Barbro och Margareta i Skärholmen för att titta närmare på tomter i Skärholmsdalen. Vi ses utanför kyrkan vid torget utanför T-baneuppgången. Alla andra som är intresserade är välkomna att sluta upp!
Workshop om Markanvisningsansökan i Skärholmen och samarbetet med SKB tisdagen den 19 december
kl 18.00 Kapsylen, Tjärhovsgatan 44
Arbetsmöte om affärsplanen tisdagen den 12 december
kl 18.00 Dynamo, Södermannagatan 38
Nästa medlemsmöte 5 december
Dynamo, Södermannagatan 38
Hjärtligt välkomna!
November 2017
Arbetsmöte om affärsplanen tisdagen den 28 november kl 18.00
Är du intresserad hör av dig till Alejandra!
Nästa sammankomst 22 november
Studiecirkeln Creating a life together, (Se nedan den 11 juni)
Tre sammankomster 20 september, 18 oktober och 22 november under hösten 2017 på Dynamo, Södermannagatan 38.
Du kan komma även om du inte varit med tidigare!
Hjärtligt välkomna!
Arbetsmöte om affärsplanen tisdagen den 14 november kl 18.00
Är du intresserad hör av dig till Alejandra!
Nästa medlemsmöte 7 november
Dynamo, Södermannagatan 38
Och årets sista 5 december
Hjärtligt välkomna!
Oktober 2017
Nästa sammankomst 18 oktober kl 18.00 för
Studiecirkeln Creating a life together, (Se nedan den 11 juni)
Tre sammankomster 20 september, 18 oktober och 22 november under hösten 2017 på Dynamo, Södermannagatan 38.
Hjärtligt välkomna!
Lördagen den 14 oktober kl 10.00 – 17.00 samlas alla som vill arbeta fram HållKollBos visions- och värdegrund i en Affärsplan.
Ynglingagatan 18
Info om HållKollBos medverkan i Forskningsprojektet DiverCity
torsdagen den 12 oktober kl 18.00
Ta kontakt med Käti! katilg@kth.se om du vill vara med!
Nästa Medlemsmöte tisdagen den 3 oktober
OBS! ÄNDRAD TID OCH PLATS! OBS!
17.30 Utställning om Fokus Skärholmen, Portholmsgången 1, intill Skärholmen centrum.
18.00 Presentation av Skärholmsdalen Ekholmsvägen 50
18.30 börjar HållKollBos medlemsmöte fram till 20.00/20.30.
September 2017
Nästa Medlemsmöte torsdagen den 5 september kl 18.00
på Dynamo Södermannagatan 38 som föregås av
Styrelsemöte tisdagen den 31 augusti kl 18.00.
Juni 2017
STUDIECIRKEL
Datum: Söndagen den 11 juni
Tid: Klockan 17.00
Plats: Vid “Odla ihop” Tanto på Söder (Nära lekplatsen)
Läs tre kapitel fram till med sidan 34!
Creating a life together Practical tools to grow ecovillages and intentional communities av Diana Leafe Christian
Finnes exempelvis här: http://www.adlibris.com/se/bok/creating-a-life-together-9780865714717 205 kr kostar den numera tydligen.
Den kan även läsas och laddas ned i diverse format här: https://archive.org/details/fa_Creating_a_Life_Together-Practical_Tools_to_Grow_Ecovillages_and_Intentional_Com
Jag bifogar boken i PDF för den som vill.

KORT SAMMANFATTNING OM BOKEN:
Diana Leafe Christian har länge varit verksam för en amerikansk ekobytidning, bor i en ekoby och har arbetat mycket med att “coacha” community-projekt.
Hon har skrivit boken med utgångspunkt ur att ca 10% av alla försök att starta någon form av större samboende (må det vara kollektivhus, ekoby eller liknande) lyckas komma i mål. Ca 90% misslyckas.
Det har visat sig att det inom 10%-gruppen finns saker som de olika projekten gjort på liknande sätt, oberoende av varandra. Detsamma har gällt inom den grupp som misslyckats; någonstans har de, medvetet eller omedvetet, gjort val som lett till splittring och konflikt.
Boken är i princip en instruktionsbok för att ge bästa möjliga förutsättningar att gå från idé till verklighet när det gäller att starta en ekoby eller kollektivhus. Den går igenom allt ifrån vad grupperna inom sig har gemensamt, gruppdynamik och olika problem som kan uppstå kring det, beslutsmetoder, ägarförhållanden, vad man kan tänka på vid markletande, vad som avgör vilken jurist som borde hjälpa till, och så vidare. Boken är väldigt omfattande men ger också vidare tips på litteratur inom utvalda områden såsom konsensus exempelvis.
Min viktigaste lärdom från boken var att jag ser det som allra viktigast är att ha en tydlig gemensam vision att utgå ifrån. Denna styr vilka som söker sig till, och accepteras av, projektet att starta ett så kallat intentional community. Nära inpå kommer transparens och tydliga maktstrukturer och beslutsmetoder. Många projekt verkar misslyckas på grund av otydlighet och maktobalans, en inställning såsom “vänner behöver vi inga avtal på papper” eller “alla förstår att det är hitåt vi strävar” eller en vilja att försöka gå alla till mötes fastän det kanske betyder att gemenskapen inte blir tillräcklig för att ro i land projektet i slutändan.

Ca en fjärdedel av boken är irrelevant för Sverige och handlar om markregler och organisationsformer i USA etc, det är framförallt kapitel 15 och 16, men även delar av kapitel 11 och 12 som handlar mer om finansiering och lånemodeller (då är det snarare kultur än juridik som skiljer USA och Sverige åt).

Den viktigaste delen av boken för Hållkollbo är de första 6 kapitlen!

Datum: Söndagen den 11 juni
Tid: Klockan 17.00
Plats: Vid “Odla ihop” Tanto på Söder (Nära lekplatsen)
Läs tre kapitel fram till med sidan 34!

Resterande träffar sker efter industrisemestern. Återkommer även med förslag på datum.

Otto Rimfors
otto.rimfors@gmail.com

Maj 2017
Nästa medlemsmöte
Notera Lördagen den 20 maj
Samling Skarpnäcks T-banestation kl 13.00
Eftermiddagsworkshop
1 maj kl 16.00
ses vi på Årstafältet södöstra hörnet
tomten där HållKollBo ansökt om
markanvisning! Ta med en pall!
April 2017
Tisdagen den 25 april kl 17.30
Magnus Ladulåsgatan 19
Mars 2017
Måndagen den 20 mars kl 18.00
Tobaksspinnargatan 2!
Tema Ekonomi
Februari 2017
HållKollBos årsmöte
hålls tisdagen den 21 februari
kl 18.00, Tobaksspinnargatan 2!
Motioner inlämnas senast den 1 februari!
Januari 2017
Nästa gång ses HållKollBo lördagen den 21 januari
kl 11.00 vid Bredängs Tunnelbanestation för att
gå runt på de platser där det kommer att byggas
under projektet “Fokus Skärholmen”!
Alla välkomna!

2016
December 2016
Medlemsmöte – Julknytis Måndag 19 december kl 18
Tobaksspinnargatan 2
November 2016
Medlemsmötet – Tisdag den 22 november kl 18.00!
Tobaksspinnargatan 2
Oktober 2016
Medlemsmötet – Måndag den 24 oktober 18.00!
Information om Byggekologi av Maria Block
Tobaksspinnargatan 2
September 2016
Medlemsmötet – Tisdagen den 27
september kl 18.00!
Information om byggemenskaper av Nils Söderlund.
Augusti 2016
Medlemsmöte – Måndag den 29 augusti kl. 18.00!
Välkomna till Drakenbergsparken och “Odla ihop” i Tanto!
T-banestation Hornstull!
Vid frågor ring 076-3759459
Juni 2016
Torsdagen den juni kl 18.00 träffas HållKollBos styrelse och informationsgrupp på Skeppsholmen!
Maj 2016
Kom till Skarpnäcks stadsdels “Omställningsforum miljö och social hållbarhet” onsdag den 18 maj kl 17.00 i Björkhagens skola!
HållKollBos medlemsmöte Måndagen den 2 maj vid Bergholmstorpet kl 18.00-21.00.
April 2016
HållKollBos medlemsmöte Måndagen den 4 april kl 18!
Mars 2016
Årsmöte Måndagen den 7 mars kl 18, Tre portar Skarpnäcks allé 22, Skarpnäck!
Februari 2016
Nästa medlemsmöte Måndagen den 8 februari kl 18!
I JAK:s lokal i Hälsans hus på Fjällgatan 26 B 1 tr.
Januari 2016
Nästa medlemsmöte Måndagen den 18 januari kl 18 på Elfvinggården!
2015
December 2015
Fredagen den 11 december kl 9.40 – 11.00. HållKollBo besöker Akvaponik vid Berga naturbruksgymnasium! Hjärtligt välkomna! Anmälan till mjaric@datamedia4f.se
Torsdag 10 december kl 18 Medlemsmöte med julknytis på Elfvinggården.
Hållplats Alviks strand. Närmare info och anmälan: mjaric@datamedia4f.se
November 2015
Torsdag den 26 november kl 19.00-21.00 – Huset – Var någonstans och hur kommer det att se ut? Vill du vara med och påverka? Kontakta Lisa lisbethlindholm@hotmail.com
Söndagen den 15 november kl 11.00 – Välkommen till Bagarmossen och stadens Paviljong på Bagarmossens torg med Öppet hus för att tillsammans med Lisa och Margareta fråga ut tjänstemännen om Programmet Bagarmossen-Skarpnäck!
Lördagen den 14 december rundvandring i Bagarmossen-Skarpnäck Samling vid Ekocafét stax utanför Bagarmossens T-banestation kl 11.00!
Torsdag 12 november kl 18 nästa medlemsmöte För information: robert.af.wetterstedt@wspgroup.se
Oktober 2015
Onsdagen den 14 oktober 2015 kl 18.00 har HållKollBo medlemsmöte hos hos Maggan i Skarpnäck. Nya medlemmar är även välkomna! För näramre information: forsberg.maggan@bredband.net
September 2015
Tisdagen den 15 september 2015 kl 18.00 har HållKollBo medlemsmöte hos Margareta vid Alviks Strand. OBS! Ny plats! Nya medlemmar är även välkomna! För näramre information: mjaric@datamedia4f.se
Augusti 2015
Måndagen den 19 augusti träffas HållKollBo på Lisas Lott i Skarpnäcks koloniområde.
Maj 2015
Tisdagen den 19 maj kl 18.00 HållKollBos medlemsmöte på Elfvinggården vid Alviks Strand efter Tvärbanan där någon tar emot.
Tisdagen den 12 maj kl 18.30 – 21.30 Reflexen Kärrtorp. Vem äger våran stadsdel? Ett samtalsforum om social hållbarhet, lokal demokrati och stadsutveckling i Skarpnäcks stadsdel. Politiker, forskare och gräsrötter. Moderator: Ewa Larsson, socialborgarråd och ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Måndagen den 4 maj Föreläsningsserien Bygga och bo i gemenskap Summering i ord och bild, Skarpnäcks folkhögskola, Horisontvägen 26
April 2015
Måndagen den 13 april Föreläsningar och diskussioner om Kooperativ hyresrätt och Kooperativ hyresrättsförening
Mars 2015
Måndagen den 23 mars Föreläsningar och diskussioner om Byggemenskap och Kollektivhusboende
Lördagen den 21 mars vid Folkhögskolans dag på Skarpnäcks folkhögskola kommer HållKollBo att presentera sina visioner.
Den 11 mars HållKollBos årsmöte klockan 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38.
Den 4 mars Styrelsemöte
Den 3 mars kl 19.00 ses HållKollBo på Tina Maria Restaurang på Ljusnevägen i Bagarmossen
Februari 2015
Den 12 februari styrelsemöte
Januari 2015
4 februari Onsdag Möte på Dynamo, Södermannagatan 38.
Kom gärna klockan 18.00 – mötet börjar klockan 19.00.
2014
December 2014
20 december Lördag Nynäshamntur till ekologiskrestaurang. Samling vid Årstabergs pendeltågsstation kl 13.00
9 december Medlemsmöte. Samling Skarpnäcks T-station kl 18.00
November 2014
Studierunda i Stockholm till trähus och kooperativ hyresrätt lördagen den 15 november. Samling vid Sundbybergs Tvärbanestation kl 11.00.
Medlemsmöte tisdagen den 4 november kl 18.00 Plats Elfvinggården
Oktober 2014
Medlemsmöte tisdagen den 7 oktober kl 18.00. Plats Elfvinggården
Augusti 2014
Höstens första möte: Tisdagen den 26 augusti kl 18.00 Plats Elfvinggården
Juni 2014
18 juni, Onsdag klockan 18.00 HållKollBos Studiecirkel – Fjärde träffen, vårens sista cirkelmöte Tema: Sammanfattning, Hammarbyhöjden, T-baneutgången mot centrum/torget
Maj 2014
22 maj Torsdag klockan 18.00 Studiecirkel Tredje träffen Tema: “Platsen” Lilla Bagis, Bagarmossen
April 2014
29 april, Tisdag klockan 18.30 HållKollBos Studiecirkel – Andra träffen – “Visionsträff” Elfvinggården, Rundavägen 38 Alla intresserade välkomna!
20 april Påskdagen kl. 17.00 Påskknytis på Elfvinggården. Alla tar med en rätt!
16 april Onsdag “Från idé till kollektivhus” kl.18.00-21.00 Första träffen i HållKollBos studiecirkel. Nils Söderlund berättar om processen vid byggandet av Understenshöjden. Vi träffas i Understenshöjdens gemensamhetshus. (T-bana till Björkhagen).
Välkommen Hälsar Margareta Forsberg och Mikael Johansson
2 april Onsdag medlemsmöte kl 18.00-19.30, Rundavägen 38 vid Alviks Strand efter Tvärbanan.
Mars 2014
12 mars Onsdag medlemsmöte kl 18.00-19.30, Rundavägen 38 vid Alviks Strand efter Tvärbanan.
Februari 2014
3 februari, Måndag kl 18.00-20.00 HållKollBos årsmöte Dynamo, Södermannagatan 38
Januari 2014
6 januari Måndag klockan 18.00-20.00 PLATS ELFVINGGÅRDEN, RUNDAVÄGEN 38, STATION ALVIKS STRAND, LÄNGS TVÄRBANAN
2013
December 2013
2 december Måndag Medlemsmöte kl 18.00-20.00 på Dynamo, Södermannagatan 38.
Alla intresserade hjärtligt välkomna!
5 december Torsdag kl 13.00 studiebesök “Det gröna köket CHB KTH Haninge Marinens väg 30 136 40 Handen För mer information 076-3759459
Växtvägg AkvaponiLampa
En del av Årstidsträffarna
Söndagen den 15 december klockan 14.00 blir det JULKNYTIS på Dynamo, Södermannagatan 38! Alla tar med sig en maträtt – med eller utan julanknytning!
Ta gärna med vänner och bekanta! Hjärtligt välkomna!

November 2013
4 november Måndag Kl 18.00-20-00 Medlemsmöte Dynamo, Södermannagatan 38.
7 november Torsdag 18 – 20 – Färdknäppen fyller 20 år och bjuder in till seminarium ”Kollektivister – framtidens folk” i ABF-huset
9 november Lördag 13 – 16, “Vi målar tillsammans och odlar” Introduktion med Lotta Melanton och Margareta Jaric – Ingår i återkommande Årstidsträffar Brännkyrka gatan 19 – Alla intresserade välkomna!
Onsdagen den 13 november besökte några av oss från HållKollBo Kulturhuset Cyklopen i Högdalen där Victor och Markus berättade om husets framväxt och de blivande inomhusodlingarna. Huset ligger på Magelungsvägen 170. Kolla på cyklopen.se!
22-23 november Bostadsrättsmässa i Kista
Oktober 2013
1 Oktober Tisdag Klockan 17.00 Hållkollbos styrelsemöte på Dynamo, Södermannagatan 38
1 Oktober Tisdag Klockan 19.00 möte med KOMBO på Dynamo inför debattkvällen på ABF den 10 oktober
5 eller 6 oktober (eller annan tid) Kollektivhus i Sverige har varav många i Stockholm!
7 oktober, Måndag – Hållkollbos medlemsmöte klockan 18.00 på ABF Sveavägen 41 – Vi ses i foajén! Därefter för den som vill “Hur ser ett hållbart samhälle ut?” – Del i Klimataktions föreläsningsserie När larmen tystnar 19:00 – 20:30
10 oktober, Torsdag 18.00-20.00 – Debattkväll med politiker på ABF – Stockholm bygger – Kollektivhus?

September 2013
2 september, Måndag – Medlemsmöte på Dynamo, Södermannagatan 38
5 september, Torsdag klockan 18:00 – Föreningen för byggemenskap angående markanvisningar
Augusti 2013
5-7 augusti Sommarhållkollbo i Sälen Gunn-Marie Tranberg 073-9871266, Sälenvägen 53, 78067 SÄLEN – 0280-20072 Sammanfattning Sälen 5-7 augusti 2013 i Falukuriren
17 augusti Lördag, kl 19, Arkitektur, kvalitet och hållbar livsstil
Kulturhusets tak Arr: Arkitektur och designcentrum
Sammanfattning Arkitektur Stockholm 2013-08-17
20 augusti träffas samverkansgruppen för forskningen “Byggemenskap och kollektivhusboende ur hållbarhetsperspektiv”
29 augusti, torsdag Skarpnäcks kulturhus: Sambandet Bagarmossen/Skarpnäck
Juli 2013
14 juli Söndag klockan 14.00 – Picknick i Luxparken, Lilla Essingen. Ta med vad du vill äta/fika! Hjärtligt välkomna till en trevlig stund, lite info och diskussion!
Juni 2013
4 juni Tisdag klockan 19.00 Huddinge kollektivhusförening bjuder in till
Kollektivhuset Fullersta backe, Kyrkängsbacken 8, i närheten av Huddinge station
6 juni Torsdag klockan 18.00 Summering av våren och planering av Sommarhållkollbo i Sälen, Dynamo, Södermannagatan 38
Maj 2013
12 maj Söndag Vårutflykt till Värmdö. Samling vid Slussen buss 474 klockan 12.00
14 maj Tisdag Klockan 19.00 Dynamo Södermannagatan 38, Gemensamt kollektivhusmöte med KOMBO
28 maj Tisdag Gemensamt kollektivhusmöte med KOMBO Klockan 19.00 Dynamo Södermannagatan 38!
29 maj Onsdag Utflykt till Berga, Växthuset, Naturbruksgymnasiet, 14.00-15.00.
April 2013
1 april Klockan 14.00 HÅLLKOLLBOS Påskknytis på Föreningslokalen Fenix/Dynamo
11 april Inspirationsseminarium Formas utlysning
12 april Klockan 15.00 HÅLLKOLLBOS styrelsemöte Dynamo Södermannagatan 38
13 april Klockan 11.00 Föreningen Byggemenskapers årsmöte Bellmansgatan 10
16 april Klockan 15.30 HÅLLKOLLBOS styrelsemöte Dynamo Södermannagatan 38
16 april Klockan 19.00 Möte på Dynamo med KOMBO och Tyresö kollektivhusförening
17 april Klockan 16.15 Samverkansgruppen “Byggemenskap och Kollektivhusboende ur Hållbarhetsperspektiv”

****************
Tidigare
HållKollBos medlemsmöte
Måndagen den 2 maj kl 18 i/vid Bergholmstorpet (beroende på vädret) kl 18.00-21.00.
Bergholmstorget ligger mellan Bagarmossen och Skarpnäck.
Den här gången är temat: HållKollBos kölista!
Du som är nyfiken på vad HållKollBo är och hur vi arbetar är också
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig till mjaric@datamedia4f.se om du kommer!

HållKollBos medlemsmöte Måndagen den 4 april kl 18!
Den här gången är temat: HållKollBos värdegrund!
Du som är nyfiken på vad HållKollBo är och hur vi arbetar är också
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig till mjaric@datamedia4f.se om du kommer!
Då får du information om plats och hur du tar dig dit!

HållKollBos årsmöte Måndagen den 7 mars kl 18!
Plats: Kollektivhuset Tre portar Skarpnäcks allé 22
När du kommer ut från Skarpnäcks tunnelbanestation går du till höger förbi kyrkan och Skarpnäcks kulturhus så har du Tre portar på andra sidan gatan.
Efter årsmötesförhandlingarna delar de närvarande in sig i grupperna Huset, Ekonomi, Information och Sociala gruppen.
Du som är nyfiken på vad HållKollBo är och hur vi arbetar är också
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig till mjaric@datamedia4f.se om du kommer!

Nästa medlemsmöte Måndagen den 8 februari kl 18!
Plats JAK:s lokal Hälsans hus Fjällgatan 23 B
Du som är nyfiken på vad HållKollBo är och hur vi arbetar är också
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig till mjaric@datamedia4f.se om du kommer!

Nästa medlemsmöte Måndagen den 18 januari kl 18!
Plats Elfvinggården
Du som är nyfiken på vad HållKollBo är och hur vi arbetar är också
Hjärtligt välkommen!
Anmäl dig till mjaric@datamedia4f.se om du kommer!

Akvaponik vid Berga naturbruksgymnasium!
HållKollBo besöker Berga fredagen den 11 december kl 9.40 – 11.00.
Hjärtligt välkomna! Anmälan till mjaric@datamedia4f.se snarast!

Nästa medlemsmöte Torsdag 10 december kl 18 med julknytis på Elfvinggården.
Hållplats Alviks strand. Närmare info och anmälan: mjaric@datamedia4f.se

Huset – Var någonstans och hur kommer det att se ut????
Vill du vara med och påverka – Torsdag den 26 november kl 19.00-21.00
Kontakta Lisa lisbethlindholm@hotmail.com

Formas och IQ-samhällsbyggnads inspirationsseminarium den 17 november 2015
Efter 1:16:30 kommer Höga byggnader i trä-konceptstudier, Kirsi Jarnerö, SP.
Hon talar i tio min. Mycket annat är också interressant. Hälsning Lisa
Efter 5:40:40 talar t.ex Thomas Olofsson Professor i Byggproduktion vid Luleå tekniska universitet om Försörjningskedjan.

Välkommen till Bagarmossen och stadens Paviljong på Bagarmossens torg med Öppet hus söndagen den 15 november kl 11.00 för att tillsammans med Lisa och Margareta fråga ut tjänstemännen om Programmet Bagarmossen-Skarpnäck!
http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Bagarmossen-Skarpnack-/Valkommen-pa-Oppet-hus-om-programmet/

Välkommen på rundvandring i Bagarmossen-Skarpnäck
lördagen den 14 november kl 11.00 för att ut tpekare lämpliga tomter!
Sedan väljs EN som HållKollBo kommer att ansöka om markanvisning för innan den 16 februari 2016.
Samling vid Ekofiket vid Bagarmossens T-baneuppgång!
“Snitslad bana” med matkontroll (Kaffe/te och macka)!

Torsdag 12 november kl 18.00
För närmare info: robert.af.wetterstedt@wspgroup.se

Onsdagen den 14 oktober 2015 kl 18.00
har HållKollBo medlemsmöte hos Maggan i Skarpnäck.
Nya medlemmar är även välkomna! För närmare information: forsberg.maggan@bredband.net

Tisdagen den 15 september 2015 kl 18.00
har HållKollBo medlemsmöte hos Margareta vid Alviks Strand. OBS! Ny plats!
Nya medlemmar är även välkomna! För näramre information: mjaric@datamedia4f.se

Fredagen den 21 augusti kl 17.00 ses HållKollBo utanför Björkhagens T-banestation för en rundvandring i Hammarby-Björkhagen. Välkomna!

Måndagen den 17 augusti första mötet efter sommaren på Lisas lott vid Skarpnäcks koloniområde. Protokoll

Tisdagen den 12 maj kl 18.30 – 21.30 Reflexen Kärrtorp.
Vem äger våran stadsdel?Ett samtalsforum om social hållbarhet, lokal demokrati och stadsutveckling i Skarpnäcks stadsdel.
Politiker, forskare och gräsrötter. Moderator: Ewa Larsson, socialborgarråd och ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Under våren hålls föreläsningsserien:
BYGGA OCH BO I GEMENSKAP
Skarpnäcks folkhögskola, Horisontvägen 26, Skarpnäck
Nummer 2:
Måndagen den 13 april
kl 17.00 Kooperativ hyresrätt – Lars Malmgren
kl 18.00 Kooperativ hyresrättsförening Roland Malm Coompanion

BYGGA OCH BO I GEMENSKAP Event
Måndagen den 23 mars
kl 18.00 Byggemenskap Nils Söderlund
kl 19.00 Kolektivhusboende/bogemenskap Kerstin Kärnekull

BYGGA OCH BO I GEMENSKAP
Skarpnäcks folkhögskola, Horisontvägen 26, Skarpnäck
Nummer 3
Måndagen den 4 maj
18.00 Sammanfattning i ord och bild

Lördagen den 21 mars har Skarpnäcks folkhögskola Folkhögskkolans dag då HållKollBo kommer att presentera sina planer under diskussion om bostadsfrågor.

Onsdagen den 11 mars 2015 hålls HållKollBos årsmöte kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38. Alla intresserade välkomna!
Efterföljande möte med Kollektivhusföreningen KOMBO.

Den 4 mars blir det styrelsemöte På Fullersta backe i Huddinge i samband med att HållKollBo presenterar sig vid Kollektivhusföreningen Bergscikadans årsmöte.
Lämna gärna förslag till punkter vid HållKollBos årsmöte! Under fliken “Förening” finns alla e-postadresser!

Den 3 mars kl 19.00 ses HållKollBo på Tina Maria Restaurang på Ljusnevägen i Bagarmossen.
4 Februari Onsdag Möte på Dynamo, Södermannagatan 38.
Kom gärna klocka 18.00 – Mötet börjar klockan 19.00

28 januari Konferens om Byggemenskaper. Se http://www.bygggemenskaper.se

Hallkollbologga_mindre_25
TUDIE

Attachments