Styrelse

Ordförande:
Alejandra Silvaparra, silvaparra.alejandra(at)gmail.com

Vice ordförande: ZOOM
Käti Lingenäs Güthlein

Kassör:
Valentina Gonzales

Vice kassör:
Margareta Jaric

Sekreterare:
Kajsa Pehrsson

Suppleant:
Helen Dahlgren

Suppleant:
Lillemor Embrey