Styrelse

Ordförande:
Alejandra Silvaparra, silvaparra.alejandra@gmail.com

Vice ordförande:
Käti Lingenäs Güthlein

Kassör:
Valentina Gonzales

Vice kassör:
Margareta Jaric

Sekreterare:
Kajsa Pehrsson

Suppleant:
Jenny Salmsson

Suppleant:
Andrea Arild

Suppleant:
Lillemor Embrey