Grupper

Föreningens medlemmar är indelade i följande arbetsgrupper:

  • Ekonomigruppen
  • Husgruppen
  • Informationsgruppen
  • Sociala gruppen