Bli medlem

Hjärtligt välkommen att gå med i Föreningen HÅLLKOLLBO Sustainable Cohousing.

Du blir medlem genom att överföra den årliga medlemsavgiften 200 kr till HÅLLKOLLBOS bankkonto 96700404918 hos JAK – Ange DITT EGET NAMN OCH AKTUELLT MEDLEMSÅR!

Skicka ett mejl till mjaric (at) datamedia4f.se för att informera om din
inbetalning och gärna om du har något specialintresse eller inriktning.

Därmed står du på HÅLLKOLLBOS epostlista och får aktuell information och kan
delta i HÅLLKOLLBOS möten, studiebesök och fester.

För att ställa dig i HållKollBos bostadskö överför köavgiften på 250 kr till HÅLLKOLLBOS bankkonto 96700404918 – Ange KÖLISTA och ditt eget namn!
(Observera! Köavgiften är en engångsavgift för inträde till kön, och det går alltså inte att anmäla sig till Bostadskön om du inte är medlem!)

Skicka ett mejl till mjaric (at) datamedia4f.se för att informera om din
inbetalning och gärna om du har något specialintresse eller inriktning.

Välkommen!