Kösystem – riktlinjer

Köplatsen baseras på det datum som köavgiften har betalats in. För att stå i kölistan och behålla sin plats i kön ska medlemmen årligen:

Betala medlemsavgiften.

Vara delaktig i föreningen genom att:

  1. Ingå i en av arbetsgrupperna (Husgrupp, Ekonomigrupp, Informationsgrupp och/eller annan grupp)
  2. Vara med på stormöten – Närvaro på minst 50 %

Om deltagandet under året varit lågt (dvs. ej ingått i arbetsgrupp eller låg närvaro) ges en möjlighet till förbättring nästkommande år med förutsättning att medlemmen betalat in Medlemsavgiften. Denna ”dispens/2a chans” ges 1 gång. Vid dispens – medlemmen står kvar på kölistan men ramlar ner en plats. Om deltagande inte förbättras under nästkommande år förlorar en sin plats i kön.