Projekt Nytorps gärde

“HållKollBo samarbetar med Svea fastigheter på Nytorps gärde (Svea fastigheter har fått markanvisning på Nytorps Gärde. Hållkollbo har sedan tidigare fört en dialog med Svea fastigheter om att möjliggöra för våra medlemmar att flytta in i ett gemensamt kollektivt boende, vilket vi nu har stora förhoppningar om att kunna genomföra. Svea fastigheter har som målsättning att skapa en socialt och ekologisk hållbar stadsdel och vi har även möjlighet till egen takterrass.”

Om du är intresserad att delta i arbetet eller om du vill bo i huset hör av dig till arbetsgruppen genom Valentina Gonzales, gonzales_valentina (at) hotmail.com

 

 

I Hammarbyhöjden/Björkhagen skall byggas 2500 bostäder.
Programförslaget innebär att stadsdelarna förtätas med mellan 2100 och 2600 nya bostäder. Bostäderna koncentreras på två platser, i Hammarbyskogen och i västra Nytorps Gärde. Utöver det finns även förtätningar bland befintliga hus.
En ny skola föreslås och flera nya förskolor föreslås, för att kunna ta emot den ökande befolkningen. Även en satsning på den gröna strukturen i området, med Nytorps Gärde som mötesplats, finns med i programmet.
Beslut taget om programförslag och fortsatt inriktining 11 juni 2015

Antaget program 16 juni 2016

HållKollBo undersöker möjligheten att bygga i dessa områden.