Ansökan om markanvisning i Hammarbyhöjden-Björkhagen

I Hammarbyhöjden/Björkhagen skall byggas 2500 bostäder.
Programförslaget innebär att stadsdelarna förtätas med mellan 2100 och 2600 nya bostäder. Bostäderna koncentreras på två platser, i Hammarbyskogen och i västra Nytorps Gärde. Utöver det finns även förtätningar bland befintliga hus.
En ny skola föreslås och flera nya förskolor föreslås, för att kunna ta emot den ökande befolkningen. Även en satsning på den gröna strukturen i området, med Nytorps Gärde som mötesplats, finns med i programmet.
Beslut taget om programförslag och fortsatt inriktining 11 juni 2015

Antaget program 16 juni 2016

HållKollBo undersöker möjligheten att bygga i dessa områden.