Ansökan om markanvisning inom “Fokus Skärholmen”

HållKollBo har ansökt om markanvisning inom “Fokus Skärholmen” i Skärholmsdalen där SKB är ankarbyggherre.