HKB Skärholmen

“HKB Skärholmen är en byggemenskap i uppstart, idéstadium och i formation. Vi är en fristående del av föreningen HållKollBo.
Vi vill bygga ett kollektivhus i trä i Skärholmen, en hållbar bygg- och bogemenskap för alla åldrar. Ett kreativt boende med exempelvis odlingar, kultur och gemensamma måltider enligt de boendes önskemål. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart hus med olika lägenhetsstorlekar och gemensamma utrymmen.
Detta är vår vision:
HKB Skärholmen vill utforska ett ekologiskt och socialt hållbart boendealternativ tillsammans. Vi är en bygggemenskap inriktad på att möjliggöra individuell frihet inom ramen för kollektivt ägande och gemensamt beslutsfattande. Tillsammans vill vi både bygga ett kollektivhus och skapa ett sammanhang för enkel livsstil som minimerar exploatering av människor, djur och natur. Mer konkret vill vi
– bygga ekologiska trähus med huvudsakligen naturliga material;
– integrera trädgårdsodling i boendemiljön;
– odla långsiktiga relationer med varandra och våra grannar;
– skapa utrymme för vila och återhämtning;
– möjliggöra gästfrihet, solidaritet och enkelhet;
– förenkla helvegetarisk kosthållning;
– uppmuntra varandras olika uttryck för kultur, andlighet och politik;
– ta viktiga beslut tillsammans;
– ge utifrån förutsättningar, ta emot efter behov.

Om du är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp eller om du vill bo där, gå gärna med i vår facebookgrupp HKB Skärholmen Intressegrupp:

https://www.facebook.com/groups/125996152447280

eller kontakta Markus Lundström alfmarkus@gmail.com